fredag 21 december 2012

En backspegel o kristalkula i ett !

Att minska de växande klyftorna är den viktigaste utmaningen inför 2013, när jag summerar 2012 och blickar fram mot 2013

Några dagar före julafton sitter jag  i mitt julpyntade tjänsterum högt uppe i Turebergshuset. Medan ljusen sakta brinner sitter jag och reflekterar  om året som snart gått och mina tankar inför nästa år.Hur har (S) i Sollentuna förändrats sedan valförlusten 2010?
Vi har blivit mer självkritiska och jobbat på att förändra sättet vi möter Sollentunaborna. Vi har varit ute och samtalet i ännu högre grad än tidigare. Vi har försökt jobba mer strategiskt med att kommunicera frågor också att bli mer uthålliga, ett exempel på det är ärendet runt Eriksbergsskolan.

Vilka är de viktigaste händelserna i Sollentunapolitiken under året?
 • Det område som kanske debatterats mest under året är äldreomsorgen. Det har handlat om bolagisering av kommunens egen regi, införande av LOV (lagen om valfrihetssystem) och inte minst om det stora underskott som hastigt upptäcktes under våren.
 • Bostadsbristen i kommunen har debatterats flitigt också. Här har vi tagit flera initiativ som höjt bostadsbyggnads mål, ”gluggutredning” och genomlysning av antagna detaljplaner för att få i gång byggande snabbt. Majoritetens svar har varit att dra frågorna i långbänk. Arbetet med Väsjöplaneringen har också pågått i positiv anda.
 • En tredje sak, som kanske kan verka lite byråkratisk, är den bristfälliga måluppfyllelsen i kommunens verksamheter. I grunden handlar det om hur kommunens resurser används och trovärdigheten i de mål som sätts upp.
Hur märks det att (M) nu vid årsskiftet har styrt Sollentuna i 33 år?

Det är uppenbart att de börjar få slut på idéer och förvaltar mest makten. De tar makten för givet. De lyssnar inte in så mycket, men ”kapar” gärna goda förslag från oss. Ett tydligt tecken på förvaltandet är att lägger så stort fokus på interna frågor som en ny budgetprocess och byggande av nytt kommunalhus.

Om jag skulle recensera majoritetens agerande under året. Vad säger säger jag då?

Det blir allt mer uppenbart att det samspelta lag vi mötte under förra mandatperioden har försvunnit. Nu är det mer solospel. De två åren med Lithborn har lett till längre möten och ökad noggrannhet. (FP) är ett oskrivet kort nu när Gabrielsson slutar. Deras initiativkraft har avtagit och de har blivit alltmer av en lat fet katt. (C) pratar främst vissa miljöfrågor och kan inte alltid vara en lätt samarbetspartner. (KD) är fogliga och kommunicerar ibland märkliga frågor.

Vad ser jag som de stora utmaningarna i Sollentuna under 2013?

 • Bostadsförsörjningen är en av de viktigaste frågorna. Vi måste få fart i planläggning av hyresrätter och spaden i marken för fler bostäder om Sollentuna ska ta sin del av ansvaret för bostadsbyggandet i regionen.
 • En annan utmaning är bullersituationen i kommunen. Det finns flera aspekter på den. Det handlar dels om välbefinnande och hälsa för Sollentunaborna, men också för att vi ska få tillgång till mer mark centralt för bostadsbyggande.
 • De växande klyftorna blir allt mer uppenbara i Sollentuna. Barnfattigdomen biter sig fast. Arbetslösheten stiger. Skillnaderna mellan livsvillkoren i Sollentuna blir allt större. Det är inte en fråga man löser genom att sitta med händerna i kors. Här krävs insatser inom en mängd områden.
 • Jag är orolig för kvaliteten i välfärden i Sollentuna. Jag tror att man skrapar på ytan så finns det större brister och problem än man ser. I äldreomsorgen har det kommit till ytan under året. Vi vet att kommunen ligger efter vad gäller lokalunderhåll,
Har du något löfte till Sollentunaborna inför 2013?

Jag och mina partikamrater kommer att vara ute ännu mer och prata med Sollentunaborna det är då vi slipar våra argument så att vi kan vara ännu skarpare i vår granskning av majoriteten och i de förslag vi lägger. Det handlar både om att samla in åsikter, testa av tankar och föra ut vad vi gjort.


Nu ska jag umgås med barn och barnbarn. En vecka i solen ska jag hinna med också. Det handlar om att ladda upp batterierna inför vårens arbete på barrikaderna för att göra Sollentuna en ännu bättre kommun!

Jag önskar alla min bloggläsare

En God jul och ett Gott Nytt år!

torsdag 20 december 2012

En julbetraktelse

Vad ska man jämföra majoriteten med?


Man kan ju börja med dom gamla grekerna. Demokratins fäder, dom som har givit oss så mycket vi håller kärt. Det är därför den uppenbara historiska parallellen till majoriteten är kejsarnas Rom. Och inte bara en parallell, utan även, som jag ska visa, en inspirationskälla. Speciellt kejsare som Caligula, men kanske mest av alla, Nero.

För vad är egentligen skillnaden mellan att sälja ut halva Malmvägen och skylla på kapitalbrist och att bränna ner halva Rom och skylla på dom kristna? Det är möjligen på grund av den uppenbara parallellen som kd varit tveksamma till utförsäljningen.

Och vad är egentligen skillnaden mellan Roms oförtröttliga legioner, och Tryggt och Snyggts horder? För att göra min jämförelse övertydligt så vill jag även åberopa Pluto. Pluto= romarnas Hades. Ett tecken så gott som något på att majoriteten bara har undergång att erbjuda. Undergång var ju också det Romarriket slutade med. Nu vill jag förstås inte mena att oppositionen är blodtörstiga barbarer som väller in med svärd i handen och plundrar det andra har åstadkommit. Nä, vi är övertygade om att pennan, eller i vissa fall truten), är mäktigare än svärdet.

Och med Roms undergång vill jag även ta död på den historiska parallellen och istället ägna mig åt hyllningar. Man får konstatera att Sollentunaborna trivs i Sollentuna. Dom menar visserligen att det först och främst är läget man uppskattar, och elaka tungor kanske skulle vilja göra gällande att läget är ingenting som majoriteten har inflytande över. Men trots allt har majoriteten valt att vara majoritet här, och inte i Burträsk. Dessutom förstår majoriteten att utnyttja läget. Låt mig förklara

Det måste erkännas att majoriteten ibland visar tecken på en speciell slags lömsk och diabolisk intelligens, även om dom gör sitt bästa för att dölja den. Det var inte förens nyligen som jag har förstått de egentliga planerna som majoriteten har för Sollentuna. Planen är i två, var och en för sig oskyldiga, delar:

Den första delen handlar om Eurokommunen. Det hela kan tyckas som ett meningslöst projekt. Att det bara är turister som kan tänkas handla i Euro, och att Sollentuna inte har så mycket till attraktioner. Speciellt inte när Edsbacka krog lagts ner. Det skulle innebära att det bara är en och annan vilsen turist som Sollentunas handlare skulle kunna skinna.

Men majoriteten vet bot och det är den andra delen av planen där majoriteten knyter ihop det hela till en fantastisk helhet:

Reklamprojektet, som inte bara kommer att få Sollentuna att bli kommunernas motsvarighet till TV3, utan som även kommer att resultera i en helautomatisk toalett. Likt en inkontinent pensionär efter 10 koppar kaffe vill jag hålla mig kvar vid toaletten för en stund: Helautomatisk? Man undrar ju om det inte finns delar i ett toalettbesök som inte kan, eller åtminstone inte bör, automatiseras. Jag hoppas att det rör sig om väl entusiastisk marknadsföring.

Här kommer dock det fantastiska i planen: Tänk er Helmut, en glad rundmagad tysk turist som reser till Stockholm, Sverige på isbjörnssafari. På planet dricker han förstås en hel mängd öl. Han kliver av vid Arlanda och åker vidare mot Stockholm.

Men ungefär halvvägs görs sig ölen påmind. Det är här Helmut blir förförd av Sollentunas möjligheter, för här kan Helmut göra ett litet besök på en helautomatisk inrättning. Och när Helmut lättad, och möjligen en smula chockad, kliver ut ur huset, det är då som Sollentunas alla krämare slår till och utan vidare betänkligheter charmar av Helmut varenda Euro han har på fickan.

Med det vill kejsar Nero, Helmut och mest av alla jag önska er alla en riktigt

God Jul och Gott Nytt År!

tisdag 18 december 2012

SSU o jag på Rudbecksskolan

Härom veckan var vi på Rudbecksskolan och snackade med eleverna där. Vi passade också på att dela ut en enkät med lite frågor vi ville ha svar på. Man kan enkelt dela in våra träff  i tre områden:
 1. Eleverna vill att deras skollokaler ska bli bättre underhållna.  65% tyckte det var viktigt och 29% att det var ganska viktigt. Även om vi har Arena Sateliten tycks det inte räcka 77% vill att det öppnas fler träffpunkter. Kollektivtrafiken är inte bara något som är viktigt för arbetspendlare utan kanske i ännu högre grad rör ungdomarna som oftast inte har något annat val. 90% tyckte det var viktigt eller ganska viktigt att bussar ges tätare turer på kvällar och helger.Att ungdomarna har stark tilltro till oss politiker att hjälpa till att ordna sommarjobb verkar ganska klart dagens hösta siffra noterades under rubriken Viktigt hela 67%. Ja till sist ska väl alla ungdomar flytta hemifrån och det är inte alltid så lätt. Men 85% av ungdomarna på Rudbeck sätter sin tilltro till oss politiker att vi ska kunna fixa detta.
 2. Vad kan bli bättre i Sollentuna? var en fråga vi ställde mer öppet till ungdomarna. Svaren lät inte vänta på sig.
 • Att bussen ska gå tätare som sagt eftersom att alla är ute sent tex på helger
 • Flera sommarjobb ska erbjudas
 • Kanske gratis kollektivtrafik
 • Busstiderna synkroniseras bättre med tågen
 • Fler skateparker
 • Engagera ungdomarna skolan
    3.   Till sist kom en flicka fram till mig och frågade vad skulle du göra om ni fick 100 Miljarder?
           Ja du fler och billigare bostäder, bättre kollektivtrafik och en satsning på utbildning  och miljö från
           förskola till universitet vore väl inte så dumt. Att skapa fler jobb genom en mer aktiv näringspolitik
           skulle väl inte sitta fel och en möjlighet att alla som vill ska få göra värnplikten vore väl en tänkbar
          fortsättning. Men så har vi ju alla som studerar, går på A-kassa, är långstidssjukskrivna och behöver
          försörjningsstöd deä skulle det nog behövas några miljarder för att förbättra deras ersättningsnivåer.

Så var den dagen slut och intrycken lika många som rätterna på julbordet.
Nu är det bara att ta tag i en sak i taget så är man väl klar lagom till valrörelsen 2014.....

    

måndag 17 december 2012

(S) tar initiativ för att minska bostadsbristen – (M) ligger kvar i långbänken


Stockholmsregionens befolkning växer varje dag med två fulla SL-bussar med nyinflyttade och nyfödda Stockholmare. På ett år ger det 40 000 nya invånare. Ungefär 1000 av dessa bosätter sig i Sollentuna. Antalet nybyggda bostäder räcker inte för att alla dessa nya invånare ska ha någonstans att bo. Bostadsbristen ökar och med dem otrygga bostadsförhållanden för allt fler.


Den moderata kommunledningen i Sollentuna vill inte ens erkänna att det råder bostadsbrist i Sollentuna. Vi Socialdemokrater är däremot välmedvetna om bostadsbristen och för oss är det en självklarhet att Sollentuna ska ta sin del av ansvaret för bostadsförsörjningen i Stockholmsregionen. Vi har därför på sistone lagt tre konkreta initiativ för att öka och snabba på bostadsbyggandet i Sollentuna.
De tre initiativen är:

- Öka målet för det årliga bostadsbyggandet från 300 till 450 nya bostäder per år

- Kartlägg vilka färdiga detaljplaner för bostadsbyggande som är antagna och om byggstart är planerad samt ge ägardirektiv till Sollentunahem om att förhandla för att förvärva byggrätter på dessa tomter för att snabba på byggande

- Genomföra en ”gluggutredning” för att hitta lämpliga tomter för kompletterande bostadsbyggande

Den moderatledda majoriteten har avslagit de två första förslagen och det tredje är ännu inte behandlat. Man kan säga att moderaterna väljer att dra bostadsbyggandet i långbänk istället för att sätta spaden i marken. Förlorarna på deras politik är ungdomar och andra som inte kan flytta hemifrån eller tvingas till en otrygg bostadssituation.

tisdag 11 december 2012

Imorgon drar vi in på Rudbeck!!!!

Ungdomar framtiden  i Sollentuna. Vi Socialdemokrater är just nu ute och samtalat med  Sollentunabor om framtidens Sollentuna. De tankar vi får del av i våra samtal är ett viktigt inslag när vi utformar vår politik.
Vi kommer att fortsätta att samtala och samla in åsikter. Just nu vill vi särskilt få reda på hur unga Sollentunabor ser på sin kommuns utveckling.
Vi vill utveckla Sollentuna och göra det till en ännu attraktivare kommun.

Vi vill gärna höra era åsikter bl a om vad ni tycker om er skola, hur bussar och tåg fungerar, om vad ni tycker om utbudet av fritidsaktiveter och om hur ni ser på möjligheterna till att flytta till en egen lägenhet i kommunen.Tveka inte att höra av dig till oss med dina tankar och frågor om Sollentuna!

Sex raka frågor till dig som är ung i Sollentuna!
Hur viktigt är det att?
 1. Att skollokalerna underhålls bättre vilket ger en bättre skolmiljö?
 2. Att fler träffpunkter för ungdomar öppnas i kommunen?
 3. Att bussar ges tätare turer även på kvällar och helger?
 4. Att kommunen aktivt bidrar till att fler ungdomar erbjuds sommarjobb?
 5. Att nya bostäder byggs, bl a för att underlätta för unga att flytta hemifrån?
 6. Att trafiksäkerheten förbättras vid skolorna?
Jag vill ha dina svar nu: freddie.lundqvist@sollentuna.se  ELLER i morgon på Rudbecksskolan mellan 11-13

måndag 10 december 2012

Sollentuna Sveriges 227:e bästa ungdomskommunNyligen presenterade KFUM sin rankning över landets bästa ungdomskommun.
Sollentuna placerade sig i den på plats 227 bland 290 kommuner.
Det är förbättring från 260:e plats 2011. I undersökningen kartlägger KFUM hur kommunerna på bästa sätt arbetar för att unga människor ska utvecklas och må bra. Några av de variabler som KFUM väger in i sin ranking är förebyggande insatser för barn- och ungdomar, mötesplatser för ungdomar, stöd till föreningslivet, vikten av fungerade elevvård i skolorna, lyssnar och tar ungdomars åsikter på allvar m mDen moderatledda kommunledningen borde skämmas för att en så rik kommun som Sollentuna är en dålig ungdomskommun. Det är dock inte förvånande att ligger där vi ligger. Vi vet att Sollentuna ligger lågt vad gäller stöd till föreningsliv och att vi har lägst personal täthet inom elevhälsan i hela landet.
Nu får det vara slut med kommunens svek mot ungdomarna.
Vi Socialdemokrater satsar till skillnad från moderaterna på ungdomarna. I vårt budgetalternativ ville vi bl a öka stödet till föreningslivet, införa en kuratorsgaranti på alla skolor och införa en barnmöjlighetsfond. (M)ajortiteten röstade ner dessa förslag och valde i stället att sänka skatten.

torsdag 6 december 2012

Socioekonomisk segregation eller etniskt utanförskap


Igår presenterades rapporten ”Sociala indikatorer för Västra Tureberg”, sju indikatorer som beskriver läget i en kommundel i jämförelse med både övriga kommunen, länet och riket.

Alla kommuner har sina utsatta områden i Sollentuna stavas det området runt Malmvägens väldiga hushuskomplex från -70 talet. Siffror om arbetslöshet, andelen som uppbär försörjningsstöd, ohälsotal, behöriga elever mm redovisas. Talen har blivit bättre men det är fortfarande en avgrund till övriga jämförelsenivåer. Det är för mig självklart att de sociala indikatorerna för kvarteret Traktören har större bäring på socioekonomiska faktorer än etniska. Alltså det beror inte på varifrån man kommer om man befinner sig i ett utsatt läge på Malmvägen utan snarare vilka förutsättningar man har runt omkring sig. Låt mig ta några exempel.
Andelen arbetssökanden ligger på 19,9% , riket 11,5%, Sollentuna 7,0 %.

Arbetslinjen är central för alla människor men etnisk diskriminering där namn eller etnistet avgör dina chanser är förödande. Lika säkert är att utbildning, kontaktnät och validering oavsett bakgrund är en del av det som måste till.

Andelen behöriga elever ligger på 78,1% mot 95,7 % för övriga kommunen

Utan en fullständig skolgång är du körd på dagens arbetsmarknad. Detta innebär för mig att dom mest utsatta områdena och dess skolor måste ha dom bästa lärarna och mer resurser per elev. Detta har t.ex. inget med friskolor eller ej att göra utan vilket ersättningssystem man väljer. Nästan 20% skillnad är inget annat än en katastrof för dessa barn.

Hushåll med försörjningsstöd

Nivån ligger på 10,7% mot 2,4 % i resten av kommunen. En tillfällighet eller en konsekvens av att den misslyckade bostadspolitiken som gör att allt fler hänvisas till detta område för att överleva tack vare detta sista skyddsnät.

Men säger någon, avflyttningsgraden är ju extremt låg inte bara på Malmvägen utan i hela Sollentunahems bestånd. Det är väl inte så konstigt säger jag. Antalet hyresrätter har dramatiskt minskat under den senaste 10 års period. Och inte minst dom som är lite billigare. Varför? Jo det stavas ombildning och oförmågan från ansvariga borgliga politiker att agera för byggandet av hyresrätter till rimliga kostnader.

Slutsats; det är inte etniciteten som skapar utanförskap och misslyckad integration det är politiska beslut eller i vissa fall avsaknaden av densamma som gör att människor i högre grad koncentreras till Malmvägen istället för att får vara en del av övriga gemenskapen i Sollentuna. Femtedelssamhället är ett faktum, vill vi ha det så, inte jag i alla fall!

onsdag 5 december 2012

70 ÅR INNAN KVINNORS OCH MÄNS LÖNER ÄR LIKA

Det skulle dröja 70 år innan kvinnors och mäns
löner är lika.Då är hon i denna berättelse död.
Det läste jag i en alldeles utmärkt krönika i
tidskriften situation stockholm för en tid sedan. Det liksom mycket annat kan
man läsa om man köper tidningen av dom försäljare som står och säljer dessa
utanför tunnebanestationer och äffer runt hela Stockholm. Det fina
i kråksången är att dom får hälften av tidningspriset som "lön". Ofta första pengen
för egen räkning sen den nedåtgående spiralen började och som nu kan vända uppåt.
Typiskt vinn vinn läget, bra tidning, egna pengar att starta om med.

Men nu till berättelsen:
Hon heter Maria. 29 år gammal gifte hon sig med sin Mikael. Ett år senare, 5
juni, fick deras treårige son Simon en syster. Det var en onsdag  Emma kom
till den här världen. På helger föder folk inte barn, då sysslar de med annat

I dag är Maria 42 år. Hon är fortfarande gift. Faktiskt. Fortfarande
med Mikael. Faktiskt. De bor i ett husoch sonen, som nu är 15 år, har egen
tv och dator på sitt rum.Barnen är nästan alltid på gott
humör. Det händer förstås att de får huvudvärk och ont i magen. Ibland
kan det vara lite svårt att somna om kvällarna Men de oroar sig inte för
framtiden, de är säkra på att den blir bra.

Minst en gång i veckan körs de till träningen i den silvergrå Volvon av
1999 års modell, trots att mamma Maria hellre hade velat ha en röd bil.
Tillsammans med andra svenskar kör de 8 8 0 0 0 tur-och-retur-resor
till månen under ett år. Inte på riktigt förstås, när den här familjen åker
på semester föredrar de en vecka i solen.

Maria och Mikael delar på en liter vin i veckan och tre starköl. Var sin
drink med sex centiliter sprit i blir det också på helgen minsann. Tillsammans
med barnen proppar de i sig 1,2 kilo godis och 1 kilo kaffebröd
varje vecka. Kanske är det därför Mikael är lite överviktig? Maria är i
bättre form, man skulle kunna säga att Maria är lite fräschare över huvud
taget, hon lägger sex gånger så mycket pengar på personlig hygien.
Dessutom är nog mannens kalsonger lite mer slitna. Maria spenderar
mer på underkläder, 174 kronor i månaden brukar det bli. Men det kan
också bero på att hon är kvinna och har bröst som bör hållas på plats.

Det där med att hon är kvinna förklarar nog att hennes lönekonto har några
tusen mindre än Mikaels. Hon läste någonstans att det skulle dröja 7 0 år
innan kvinnors och mäns löner är lika. Då är hon död. De är medelsvenssons.
Men de heter faktiskt Johansson. Om vi blandar alla människor i Sverige i
Statistiska centralbyråns mixer så blir resultatet familjen Johansson. Man
måste säga att vi har det bra här.Våra liv verkar otroligt spännande,
men ändå undrar jag hur en person som är döpt till Läderlappen lever,

eller hon som heter Kanel. De finns också med där i mixen. Där finns
också människor som inte kan köpa vare sig silvergrå eller röd bil. Där
finns barn som inte bara har lite ont i magen ibland. Där finns de som inte
passar in i samhällsramarna gjorda efter medeljohansson.

Läderlappen ska också leva i Sverige

tisdag 4 december 2012

Socialdemokraterna - Framtidspartiet

Socialdemokraterna har en framtidsinriktad politik med tydligt fokus på jobb, kunskap och konkurrenskraft. Men för att bättre kunna bära fram våra idéer och för att stärka vår politikutveckling genomför vi just nu det största förnyelsearbetet av Socialdemokraterna på 20 år.

Tre konkreta åtaganden för att nå målsättningen:
 • För det första: Vi inför principen "var fjärde ung". Under nittiotalet gick Socialdemokraterna före med att införa varannan kvinna på listorna. Det hånades då – men i dag vet vi hur det stärkt jämställdheten i svensk politik. Nu går vi vidare med att minst 25 procent av kandidaterna på valbar plats bör vara under 35 år.
 • För det andra: Vi moderniserar våra rekryteringsprocesser och öppnar upp vårt parti. För att få en bättre mix av olika kompetenser inför vi kompetensprofiler för våra kandidater.
 • För det tredje: Vi ska placera oss mitt i samhället genom en ny strategi för fler samarbeten med näringsliv, akademi och engagerade aktörer i det civila samhället."Gör din plikt – kräv din rätt" är grunden för våra politiska lösningar. Det bygger på att var och en gör rätt för sig, arbetar eller utbildar sig. Och att både samhället och näringslivet tar sitt ansvar för välfärden och skapar förutsättningar för utveckling och ekonomisk tillväxt. Socialdemokratin tror på utveckling, människors kraft och ser med tillförsikt på Sveriges möjligheter att bli ett ännu bättre land i framtiden.
Vem har inte sträckt på ryggen när vi på utlandsresan fått beröm för vårt moderna och progressiva land som kombinerar en stark ekonomi och låg arbetslöshet med omtanke om varandra? Ett land som visar vägen i jämställdhet, välfärd och miljöfrågor.

I bjärt kontrast är i Sverige 2012 det nya normalläget att en stor del av våra unga inte har ett jobb att gå till, och 70 000 personer har varit utan jobb i minst två år. Där många elever lämnar skolan utan fullständiga betyg och där det i välfärden är fritt fram att sätta kortsiktighet och spekulation framför kvalitet och valfrihet. Ett läge där jämställdhetsarbetet har reducerats till symbolpolitik och omställningen för att möta klimathotet har satts på paus.

Vi har en ny strategi för Sverige. Vi vill skapa jobb i ett framtida näringsliv med växande företag som lätt får tillgång till ny kunskap, mer kapital och välmående och välutbildade anställda. Där du som har en dröm om att skapa ditt eget arbete har en möjlighet att förverkliga den – även om du inte från början har mycket pengar eller de rätta kontakterna. Där har du också alltid möjligheten att komma igen.

Det är därför vill vi prioritera investeringar i strategisk samverkan och exportstöd. Vi vill se fler och växande småföretag genom att satsa på regionala inkubatorer, införa en nyföretagargaranti och låta staten ta över ansvaret för andra sjuklöneveckan. Därför inför vi utbildningskontrakt för unga utan gymnasieexamen och satsar på yrkesutbildningar och högre utbildning.

Vi vill bygga framtidens skola, med mindre klasser så att lärare får mer tid för varje barn och hjälpa både de som hamnat efter – och de som kan springa före och inte vill vänta på alla andra. Där lärarna har ett prestigeyrke där de ständigt kan fortbilda sig och inte bara ett skolverk som säger till om de gör fel – utan också en pedagogisk forskning som visar hur de kan göra rätt.

Därför investerar vi i ett nationellt forskningsinstitut för lärande, och satsar på betydligt mindre klasser i unga åldrar och läxhjälp – för alla som behöver.

Vi vill skapa framtidens välfärd med ordning och reda så att du både får den kvalitet och valfrihet som du kan förvänta dig i ett av världens rikaste samhällen. Där din rätt till en hållbar ekonomi om du blir sjuk eller förlorar jobbet är lika självklar som din skyldighet att arbeta när du får möjligheten igen.

Samtidigt ska vi påbörja arbetet för jämställdhet på nytt så att fler kvinnor kan lyckas i näringslivet och genom att stärka rätten till heltid som ett led i att skapa lika lön för lika arbete.

Vi behöver bygga ett sammanhållet samhälle, inte genom symbolhandlingar eller speciella klädförbud, utan genom att skapa möjligheter för svenskar födda utomlands till utbildning, välfärd och jobb som alla andra. Den borgerliga regeringens politik klyftorna, segregationen och oron i samhället – men investerar vi i arbete, kunskap och trygghet så ökar sammanhållningen och främlingsfientligheten motas tillbaka.

Skillnaden är också tydlig när det kommer till klimatomställningen. Vi vill påbörja arbetet för framtidens hållbara bostäder, resor och arbeten – och investerar därför i klimatrenovering av lägenheter, planerar för tåg med moderna hastigheter och satsar stort på klimatinnovationer i företag och kommuner. Regeringen väljer i stället att motarbeta detta och avfärdar de tåghastigheter som börjar bli standard i Europa som "science fiction". Framtidsoviljan lyser igenom.

Det visar att det i dagsläget bara är den moderna socialdemokratin som gör det möjligt för alla att leva ett bättre liv, och som kan få människor att känna frihet och framtidstro. Det är därför som Socialdemokraterna är framtidspartiet i svensk politik.måndag 3 december 2012

(S) kräver redovisning av planlagda tomter där bostadsbyggande inte startat

På plan- och exploateringsutskottets möte på tisdag kommer (S) att väcka ett ärende om att kommunledningskontoret ges i uppdrag att senast under januari 2013 att redovisa vilka tomter som är planlagda för bostadsbyggande och där byggande ännu inte påbörjats. I rapporten ska också framgå vilka som äger marken samt om byggstart är planerad. I rapporten ska också framgå vilka av dess planer som kommunen ska uppdra åt Sollentunahem att förvärva.Det byggs helt enkelt byggts för få bostäder i förhållande till antalet människor som bor, föds och flyttar in i regionen. Regionplanens bedömning är det behövs färdigställas 450 nya bostäder per år för att vi ska ta vår del av anvaret. För att denna höjda nivå för bostadsbyggandet i kommunen krävs en större politisk vilja, inte bara genom att ta fram nya detaljplaner utan också aktivare verkar för att de planlagda bostäderna verkligen byggs.
I dag finns det detaljplaner för flera tusen nya bostäder antagna som ännu inte förverkligats. En del av dem har legat obebyggda en längre tid, andra kortare. För att få ytterligare fart på bostadsbyggandet vill få en komplett redovisning av vilka för bostadsbyggande planlagda tomter där bostadsbyggande ännu inte startat.
Kommunens främsta bostadspolitiska verktyg, utöver planmonopolet, är vårt allmännyttiga bostadsbolag AB Sollentunahem. Sollentunahem har i dag få klara planer för byggande och riskerar därför att få ett stopp i sin nyproduktion. Vi föreslår därför att redovisningen också ska innehålla en lista på vilka planlagda tomter som kommunen, genom ägardirektiv, ska uppdra åt AB Sollentunahem att förvärva för att få ökad fart på bostadsbyggandet i Sollentuna.

torsdag 29 november 2012

Grindstugan som blev en grindslant

Grindstugan, det lilla röda huset i korsningen Sollentunavägen/Landsnoravägen var uppe till (slutlig)behandling vid kommunstyrelsens sammanträde igår efermiddag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade vi tillsammans med övriga oppositionspartier att Sollentuna kommun ska köpa Grindstugan vid Edsbacka krog för 1,8 miljoner kronor. Majoriteten var beredd att betala över 8 milijoner kronor. Absurt och rättigenom dåligt hanterat och som nu tillslut handlat om att skydda främst en politikers, men även en hel borglig majoritets dåliga hantering av detta ärende.

Det här ärendet hade aldrig blivit aktuellt om den moderatledda kommunmajoriteten hade verkställt kommunfullmäktiges beslut från 1994 om att en detaljplan skulle upprättas för området kring Edsbacka krog. Genom att ingen detaljplan upprättades under de femton kommande åren så hamnade kommunen i ett besvärligt läge när Christer Lingström beslutade sig för att sälja Edsbacka krog. Vi  socialdemokrater medverkade då i diskussioner kring hur kommunen skulle agera för att säkerställa att miljön kring krogen bevarades. Det hela ledde till en överenskommelse med den nya markägaren. Vi vill särskilt betona att vi inte deltog i några förhandlingar med motparten utan detta sköttes av dåvarande ledningen för plan- och fastighetsutskottet. Under ärendets fortsatta hantering har det blivit allt mer uppenbart att all information inte delgavs oss skriftligt.

Under beredningens gång har ärendet skiftat karaktär. Från början handlade om ett markbyte. Grindstugan skulle bytas mot mark på simhallsparkeringen samt att en detaljplan skulle upprättas för området runt Edsbacka krog. Detaljplanen har upprättats under 2012 som gav möjlighet till att säkerhetsställa kulturmiljön och gav Edsbacka Wärdshus möjlighet att göra nödvändiga om- och tillbyggnader.

Markbytet kunde av olika anledningar inte genomföras på tänkt sätt och efter flera turer så ledde det till ett förslag om att kommunen skulle köpa grindstugan för 8,25 miljoner kronor. Ett pris som är betydligt högre än vad själva Grindstugan, med de möjligheter som detaljplanen ger, är värd. En värdering visar att Grindstugan att den är värd 1,8 miljoner kr. Därför yrkade vi att detta skulle vara köpeskillingen/grindslanten.

Vår främsta prioritering genom handläggningen av detta ärende har varit att bevara den unika miljön kring Edsbacka krog och Edsbergsparken. Det var skälet till att vi drev från om detaljplan 1994 och till att vi accepterade den uppgörelsen som gjordes 2009.

Vi kan villigt erkänna att vi efteråt ångrar att vi inte drev på hårdare att kommunen skulle utnyttja sin förköpsrätt att köpa när Christer Lingström sålde. Hade kommunen gjort detta hade vi sluppit de turer som affären tog fram till dags dato.

onsdag 28 november 2012

Vi fortsätter jobba för en väntsal på busstorget
Nu är vintern på intåg igen med kyla, regn, snö och slask. Då vore det skönt för alla Sollentunabor som väntar på bussen på busstorget vid Sollentuna Centrum att gå in i en varm och skön väntsal i väntan på sin buss.

När kommunfullmäktige för ett år sedan biföll min motion om att bygga en väntsal så hade jag en förhoppning om att bygget av en sådan skulle kunna vara i full gång nu, men sedan den moderatledda kommunmajoriteten bytte fot i våras så är alla planer på en väntsal skrinlagda i kommunen och det lika moderatstyrda SL motsätter sig också en väntsal.

Jag kommer att fortsätta att driva frågan om en väntsal på busstorget. En väntsal behövs. I vår vision så utvecklas torgområdet mellan Turebergshuset/nedgången till pendeltåget bortemot Bygdevägsbron genom att en sammanhållen busstation/Resecentrum skapas. I en sådan kan pendelkiosk, korvkiosk, värmestuga för busschaufförer byggas samman med en väntsal. En sådan lösning skulle göra kollektivresandet ännu attraktivare och förhoppningsvis skulle då fler välja att resa kollektivt.

tisdag 27 november 2012

Riv upp beslutet om att stänga Trollholmen skola!


Den moderatledda majoriteten i barn- och ungdomsnämnden beslutade i oktober att stänga Trollholmens skola i Rotsunda gård. Nu har det kommit signaler från en annan skola i samma kommundel, att den också överväger att stänga för att de inte får ihop sin ekonomi.

Om både Trollholmen och den andra skolan stängs så finns ingen grundskola kvar i Rotsunda gård. Barnen tvingas då över till andra sidan motorväg och järnväg. Det är inte acceptabelt.
Tidigare har flera skolor visat intresse för att hyra lokaler i Trollholmen för att kunna öka sitt elevantal,
men inte lyckats få hyra av kommunen. Något som hade kunnat rädda Trollholmen och även säkra ekonomin för den andra skolan. Det finns en hund begraven i det här ärendet, vi har bara inte hittat hunden ännu.

måndag 26 november 2012

Återigen har människor i Gaza och södra Israel drabbats av död och förstörelse

Lika aktuellt som i fredags på förtroenderådet när partistyrelsen gjorde följande uttalande:
Återigen har människor i Gaza och södra Israel drabbats av död och förstörelse. Återigen har drömmen om ett vanligt liv i fred och frihet krossats. Återigen har vanliga människor, kvinnor och barn, dödats, skadats och lemlästats.
För en dryg vecka sedan beslutade den israeliska regeringen att starta massiva missilattacker från luften som svar på de raketer som skjutits och skjuts in i Israel från Gaza. Hittills har nästan 1 500 attacker genomförts, med förödande resultat. Cirka 160 palestinier har dödats, varav över 30 barn, och nästan 1000 har skadats. Under samma tid har över 660 raketer landat i Israel från Gaza, med över 250 skadade och 5 döda. För första gången på sex år sprängdes en buss i centrala Tel Aviv. Bakom varje siffra döljer sig tragedier med splittrade familjer i ofattbar sorg. Kraven på hämnd blir starkare än kraven på försoning ju längre konflikten pågår. Samtidigt som vi fördömer terror, raketbeskjutningar och erkänner Israels fulla rätt att försvara sitt land, är det vår bestämda uppfattning att det israeliska försvaret gick utöver vad som kan kallas proportionerligt. Båda sidor måste göra allt för att den bräckliga vapenvilan ska bli hållbar.

Gazas befolkning har drabbats hårt och brutalt de senaste åren. Efter det ensidiga tillbakadragandet av israeliska militärer och nedmonteringen av bosättningar 2005 har vardagslivet för människor i Gaza blivit nästan outhärdligt genom den israeliska blockaden som gör att människor är instängda på ett litet område och inte kan få arbete eller livsmedel som förut. Hamas tog över makten i Gaza med våld 2007. Hamas styre är brutalt och de mänskliga rättigheterna kränks mer och mer. Det har bland annat inneburit att kvinnor och flickors frihet, tryckfrihet och organisationsfrihet blev starkt begränsad. Trots detta anser Socialdemokraterna självklart att fria och rättvisa val ska respekteras, och de partier som vinner folkets förtroende ska kunna ingå i en regering. Omvärldens oförmåga att erkänna de regeringar som formades efter det palestinska valet 2006 bidrog till en palestinsk splittring mellan Västbanken och Gaza. Kriget i Gaza 2008-2009 innebar ett nytt lidande med nästan 1500 döda palestinier och 13 döda israeler. Mellan åren 2006 och 2012 sköts fler än 500 raketer från Gaza in mot Israel. Under samma period dödades enligt FN över 3000 palestinier i Gaza.

Endast seriösa förhandlingar, där alla relevanta partner deltar, kan nå en hållbar lösning som både ger fred och säkerhet. Israel är den starkare parten i konflikten, och har därför ett större ansvar för att bidra till lösningen. Omvärlden med FN, EU och USA i spetsen, har ett mycket stort ansvar att agera. Konflikten påverkar hela världen och särskilt länderna i regionen där det redan pågår krig och upprustning. Parterna och det internationella samfundet har gemensamt ansvar för att förhandlingar sätts igång så fort som möjligt, med målet att två stater med säkra och erkända gränser kan leva i fred och frihet. Utgångspunkten ska vara 1967 års gränser, med Jerusalem som huvudstad i båda länderna. Israels ockupation av Västbanken och delar av Östra Jerusalem samt blockad av Gaza måste upphävas, muren på ockuperad mark måste tas bort och bosättningspolitiken upphöra. Palestina måste naturligtvis erkännas som en egen stat, och få sin rättmätiga uppgradering i FN. Vi kräver att Sverige ska ha en tydlig och klar röst i utrikespolitiken.

Men Palestina har inga förutsättningar att bli en livskraftig och hållbar stat så länge de israeliska bosättningarna tar mer och mer av palestinsk mark. Idag bor nästan en halv miljon bosättare på palestinsk mark, varav nästan 200 000 i Östra Jerusalem. Detta är i strid mot folkrätten och kan inte få fortsätta. Trots att EU:s handelsavtal inte ger rätt till förmåner för varor som producerats i bosättningar, importerar EU 15 gånger mer från bosättningarna än från palestinierna själva. Normalt är handel ett bra medel för bra relationer mellan människor och länder. Men den här handeln göder orättvisan. Konsumenter har idag svårt att få reda på om en vara är från Israel eller från en israelisk bosättning. Därför vill vi att Sverige likt exempelvis Storbritannien inför en ursprungsmärkning av bosättarprodukter, så att konsumenter kan välja att bojkotta bosättarvaror.

Socialdemokratiska partistyrelsen kräver:
 • ett slut på Israels ockupation och blockad.
 • ett slut på terror och raketbeskjutningar mot Israel.ett slut på våldet mot Gaza.att vapenvilan respekteras och att fredsförhandlingar inleds.att Sverige erkänner staten Palestina.
 • att Sverige stödjer en uppgradering av Palestinas status i FN.att Sverige stödjer ett arbete för ökad samverkan och försoning mellan palestinska ledare på Västbanken och Gaza.att Sverige inför en ursprungsmärkning av produkter från bosättningarna så att konsumenter kan välja att bojkotta dessa produkter

fredag 23 november 2012

Seger för närboende och oppositionen - remiss om lokalisering

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde den 21 november att skicka ut frågan om lokalisering av en ny Eriksbergsskola på remiss till berörda nämnder fram till den 15 mars 2013. De nämnder som får remissen är barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, trafik- och fastighetsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden.

För oss som vill rädda Näckanskogen som grönområde är det ett steg i rätt riktning att nu den befintliga tomten åter finns med som alternativ, men frågan är fortfarande långt ifrån avgjord. Det är helt uppenbart att (M) tvingats backa ett halvt steg för opinionstrycket från de närboende och från de partier som vill rädda Näckanskogen.


Vi kommer att fortsätta jobba för att nya Eriksbergsskolan ska byggas på den tomt som skolan ligger på nu. Det är det klart bästa förslaget. Då ligger skolan bra till i upptagningsområdet och är enkel för föräldrarna att komma till för att hämta och lämna. Det krävs dock vissa insatser för att minska bullernivåerna och skapa en bra skolmiljö, men det är inget som inte går att lösa under den fortsatta processen.

fredag 16 november 2012

Tydliga besked från Helenelundsborna!

 • JA till obebyggd Näckanskog  
 • NEJ till namnändring av Helenelunds station
Igårkväll höll Socialdemokraterna ett dialogmöte i Helenelund. I fokus på mötet stod några aktuella frågor i Helenelundsområdet. De frågor som var mest diskuterade var lokaliseringen av den nya Eriksbergsskolan och förslaget att ändra namn på Helenelundsstation till Helenelund-Kista. Mötet var också en återkoppling av den dialog som kommunen genomförde under hösten 2011. Vi vill tacka de Helenelundsbor som kom på mötet eller som hört av sig till oss på annat sätt. Ert engagemang och era tankar är värdefulla för oss.Några av de tydliga slutsatser som vi tar med oss från kvällen i Helenelund var:

 • Spara Näckanskogen som grönområde
 • Bygg den nya Eriksbergsskolan på nuvarande tomt. Detta kräver insatser i form av bullerskyddande bebyggelse, trädplantering och annat förbättrar miljön vid skolan
 • Byt inte namn på Helenelunds station
 •  Öppna upp en sydlig entré till Helenelundsstation
 • Se över trafiklösningarna kring stationsområdet.
 •  Förbättra servicen i Helenelunds centrum med en viss förtätning av bostäder
 • Vidta åtgärder för att minska påverkan från motorväg och järnväg.
Vi tar med oss de här slutsatserna och andra tankar som kom fram i det fortsatta arbetet. Vi kommer att fortsätta att återkoppla och föra dialog kring utvecklingen av Helenelund och andra delar av Sollentuna.torsdag 15 november 2012

Systembolaget gör hembesök.Service är väl alltid bra vem vill väl inte ha varor hemlevererade direkt till dörren oavsett det rör sig om skrymmande saker eller matkassar. Men nu är det dags att få alkohol hem till dörren. Först ut i Systembolagets försök med hemkörning är bl.a. Sollentuna. Men det är inte helt okontroversiellt i mina ögon även om det välsignas av kommunstyrelsens ordförande.


Systembolaget har vi för att upprätthålla en viss kontroll på vem och hur mycket som konsumeras. Även om detta blivit riktigt svårt med åren vilket inte minst kalla-fakta  programmet visar kan man ju ändå fråga sig, behöver vi mer tillgänglighet av alkohol? Målgruppen är främst personer med tidsbrist samt de som tycker att det är för tungt eller opraktiskt att bära hem varorna. För den förstnämnda gruppen låter det mer som en utveckling av rut-konceptet. Stressade människor ska ha möjlighet att få hem både mat o alkohol till dörren utan att fundera varför det blev så. Men för mig handlar det mer om tillgängligheten. Missbrukare och sällandrickarna löser det där en då var och en på sitt sätt. Men det allt större utbudet ger vardagsdrickarna större möjligheter. Med tillgängligheten ökar konsumtionen det finns det gott om andra bevis på. Kolla bara på hur mycket större godispåsar, läskflaskor och pizzor blivit och i kölvattnet på detta har vi fått ett allt större hälsoproblem.

I Vi i Sollentuna uttrycker talesmanen för systembolaget sin tilltro till den nya iden. En budfirma med utbildad personal ska kräva legitimation, kolla nykterheten på den som tar emot samt göra en helhetsbedömning av läget dit man levererar alkoholen (pågår det någon fest eller annan olämplig aktivitet). Jag har all tilltro till att budet vill göra sitt bästa men är det verkligen ett rimligt krav att ställa på ett ensamt bud att hantera detta. Att lagning förekommer vet vi redan, men vi behöver inte skapa en chans till. Att läget på systemet kan bli hotfullt är väl inte osannolikt men då har man en hel del backup som helt saknas för det ensamma budet.

Speciellt snabb eller flexibel är tjänsten inte. Leveranstiden är minst tre dagar och sker bara under butikens ordinarie öppettider och priset för att få alkoholen levererad till dörren är ganska saftigt. Är detta verkligen vad en kommun med två systembolag behöver som servicesatsning? Vore inte hemleverans från apoteket eller en återuppståndelse av post och bankservice som kraftigt nedmonterats bättre?

onsdag 31 oktober 2012

Rejäla satsningar på 24Mkr framför en minimalistisk skattesänkning på 10 öre!


Idag har kommunstyrelsen behandlad ett kompletterat budgetförslag. Lite förundrad över majoritetens hållning blir man. En ledande (M) politiker uttalar i denna veckas nummer av mitti  om det kärva ekonomiska läget samtidigt som Alliansen sänker skatten med 10 öre. Detta är för mig en gåta men det kanske vi kan reda ut på novembermånads Kommunfullmäktige.

Desto roligare är det att presentera vårat förslag som innehåller oförändrad skatt vilket ger oss utrymme för kraftfulla satsningar på utbildning, arbete och äldre. Dessutom en knorr i form av ett renare och snyggare Sollentuna. Låt mig kommentera några av förslagen.
• Utbildning är i ett läge av ökande arbetslöshet inte minst i Sollentuna där arbetslöshetssiffrorna inte minst för ungdomar och invandrare når dom högsta noteringarna sedan 2007. Då är en satsning på vuxenutbildning och fördubblat stöd till folkbildningen helt rätt.

• Arbete är en grundbult för att alla ska känna sig delaktiga i samhället. Vi vill anställa unga arbetslösa för att skapa grönytor och markområden som är rena och snygga. Inte minst har ett antal insändare från Sollentunabor och mina torsdagssamtal på Balders i Sollentuna Centrum gjort bilden klar för mig. Men det handlar också om att få arbeta så mycket så man kan försörja sig på sitt arbete, i detta är rätten till heltid en självklarhet.

• Dom äldre har all rätt att få en plats på ett boende när behovet uppstår. Alliansens spartanska hållning i denna fråga för att hålla budget gör att dessa behov är hotade inom en snar framtid. En annan följd av budgetåtstramningarna är att kvalitetsuppföljningen blir lidande. Vi avsätter medel för att bl.a. anställa kvalitesuppföljare.

• Barn och ungdomar förtjänar inte bara bra lärare och en god arbetsmiljö. Dom behöver också få en förstärkning av kring insatser så att deras lärare kan koncentrera sig på sin uppgift. Vi satsar på ökade ersättningar till skolor i socioekonomiskt utsatta områden, fler kuratorer, ett språkprojekt samt en barnmöjlighetsfond.

Vill du följa upplösningen i detta drama? Kolla in dramat den 14/11 i Kommunfullmaktige. Vi börjar 18.00!

Här följer en sammanställning av våra budgetförslag:

Barnmöjlighetsfond -3,00
Rätt till heltid för kommunanställda -3,00
Förstärkt salsaersättning -2,00
Kurator på varje skola -2,80
Språkprojekt äldre elever -1,00
Avskaffat vårdnadsbidrag 1,50
Kvalitetshöjning vuxenutbildning -3,70
Fördubblat stöd till folkbildningen -0,40
Anställa arbetslösa för rent och snyggt Sollentuna -2,50
Säkerställa platser särskilt boende -5,00
Säkerställa resurser VON kontoret -1,50
Föreningsstöd pensionärsorganisationer -0,10
Fördubblat stöd till kulturföreningar -0,20
Stöd till föreningar som driver sommarkollo -0,70
Ökat stöd till ungdomsföreningar -1,00torsdag 4 oktober 2012

Dag 3 i London!

Nu står sista dagen för dörren. Men först denna tredje dags innehåll.Vi började hos
london resilens team. As part of the Coalition Government’s Programme, Ministers agreed to the abolition of the Government Office for London (GoL) and to devolving functions of the London Resilience Team to the Greater London Authority. Detta går det att läsa om på deras hemsida.

Mest akademiskt sammanhållande spindel i nätet men sen blev det hårdare tag. metropolitan police stod på programet.In your borough, we place great importance in the concept of partnership and neighbourhood policing, we are proud that our relationships with the local authority and other agencies in the borough are both positive and solid. We are continually looking at what we do to improve the service that we offer to our communities. Det där lät ju inte så tokigt. 31 000 polisofficerare, 13 000 polisanställda och ytterligare 3700 poliser till i en supportfunktion. På toppen av detta 7500 volontärer. Detta är en mäktig organisation.

Sen avslutades dagen hos London fire brigad.We are the UK’s largest fire and rescue service, working 24 hours a day to keep the capital safe from fires and responding to emergencies. Och det riskerar väl bli dagens understatetment. 7000 brandmän är väl typ 10 gånger mer än Attunda. Men icke för ty är london-firebrigade en organisation vi kan lära av.

Avslutningsvis han jag klämma in ett besök på wimbledon tennis and cricetclub stax utanför Southgate. Han tom att beträda gräset på en av sidobanorna. Inte tillåtet men i avsaknad av vakande säkerhetsvakter och vaktmästare passade jag på. Vem vet om det kommer att ske igen. Tyvärr utan racket o boll denna gång. Men några handdukar, känslan och en massa bilder finns kvar när jag landar i Svedala imorgon.


Just till höger om denna bana på bilden var den bana jag tog chansen på. Förövrigt samma bana som den historiska matchen 2011 spelades mellan Isner och Mattihu som höll på i 3 dagar och sammanlagt över elva timmar tennis, Wimbeldons längsta match.skylt  och allt finns uppsatt vid denna historiska bana.

onsdag 3 oktober 2012

London en andra dag av fyra

Dagen inleddes med ett besök på Transport får London. En gigantisk organisation som håller samman tåg, bussar,taxibilar och 580 km av Londons huvudvägnät ink rödljusen. Inte minst när man tänker hur många som bor här.
www.tfl.gov.uk/coporate/about-tfl/4510.aspx
         ELLER
www.tfl.gov.uk/coporate/about-tfl/19369.aspx

Där får du veta mycket matnyttigt och lite som går under rubriken värdelöst vetande men likväl tankeväckande.

Dagen slutade med att jag drog mig mot Emerites , sitter förövrigt i hörnan  närmat i bilden
rätt långt ner. Närheten är slående, avsaknaden av bengaler och bananer är förlösande,


och Hingbury Hill men utan biljett, kvarglömd på hotellrummet och regnet sakta men säkert ökande under första perioden (satt delvis under tak) fanns det anledning att ; Det finns inga dåligt väder bara dåliga kläder.Detta förövrigt vad som möter en, pampigt och häftigt att varit med om, 60 000 åskådare och så lilla jag. Imorgon 3 studiebesök och sen Lejonkungen, farten är hög och riktningen klar.


tisdag 2 oktober 2012

London första dagen på resten av en resa

Attunda och Södertörns brandförsvar gör en gemensam resa till London för att på plats studera räddningstjänsten. Förutom en hel del ideer om strukturer, strategier mm fick man ju ett yppeligt tillfälle att testa detta i full skala i somras i samband med OS. Intresant att höra och reflektera kring.

Nyfiken på vad vi gjort;
RUSI: http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_United_Service_Institute samt www.rusi.org/about/staff/ref:B45C32BC24EA07/

Dagens andra föredrag CCS: www.cabinetoffice.gov.uk/content/civil-contingencies-secretariat


I det där biblioteket var jag förövrigt idag. Mycket böcker var det samt en ännu häftigare del där vi satt med liksom en otroligt lång balkong ovanför.

onsdag 12 september 2012

Krisläge. Stockholmsregionens kommuner bör erbjuda stöd till flyktingar från Syrien

Jag och mina partikamrater vill samla en bred politisks allians för framtagande av akuta bostäder.Flyktingströmmen från Syrien till Sverige ökar. Sverige är det land i Europa som tar emot flest flyktingar från Syrien, och mer än var tionde av de som kommer till Sverige hamnar i Södertälje. Att en så stor del av denna flyktingström landar i en enda kommun är inte hållbart. I solidaritet med flyktingarna från Syrien bör samtliga övriga kommuner i Stockholmsregionen snabbt agera för att avlasta Södertälje. Frågan berör givetvis hela vårt land, men vi ska göra vår del.

Vi förfasas varje dag över de hemska nyheterna om attackerna mot civila som dödas av sin egen regim. Majoriteten av flyktingarna är kvinnor och barn. Många i Sverige känner sig maktlösa och vill göra något men vet inte vad. Nu har vi i Stockholmsregionen chansen att faktiskt bidra till att stödja folket i Syrien genom att erbjuda en tillfällig fristad till dem som flytt hit, en fristad som kommer att rädda liv och spara lidande. Vi hoppas och tror att det här inte ska behöva bli någon partiskiljande fråga, utan att alla inser allvaret.

Socialdemokraterna föreslår att samtliga kommuner i Stockholmsregionen sätter sig ned och begär av allmännyttiga bolag och andra fastighetsägare att inventera alla bostäder som tillfälligt kan erbjudas de som söker asyl. Alla kan inte göra lika mycket, men ingen enda kommun får vända ryggen till att ta sin del av ansvaret. Vänd upp och ned på alla bostadsföretag och leta rätt på rivningskontrakt, ombyggnadskontrakt och andra tillfälligt tömda lägenheter. Flera kommuner måste ställa upp med krisrådgivning, och i samarbete med landstinget bör arbetet för traumabehandling och rådgivning stärkas.

Det är inte rimligt att en enda kommun ska ta hand om en så stor del av denna flyktingström från ett av världens trasigaste länder. Det är inte bra för Södertälje, men framförallt är det inte bra för de många flyktingar som trängs ihop i alldeles för små lägenheter. Litet praktisk solidaritet i det här läget skulle kunna förbättra situationen för många människor som just nu är på väg till vår del av världen för att skyddas, vila och läka.

tisdag 11 september 2012

Samtal med Sjöberg

I torsdags var vi i Sjöbergs Centrum och samtalade med boende och företagare. Förutom korv, musik och ballonger fanns det en frågebatteri att fylla i. Det handlade om Bostäder där 75% tyckte det var viktigt att det byggs nya bostäder och affärsytor. Något överraskande var väl att endast 55% tyckte det var viktigt att det i såfall byggs i olika upplåtelseformer. Har hyresrätten tappat mark eller kanske tom ägandeformen? Om detta vet vi mindre dock är en helt annan sak klar. Trafiksäkerheten runt förskolor och skolor måste förbättras, det var iallafall vad 95% tyckte. Detta passar ju utmärkt om man likt oss sossar ska dra igång en trafiksäkerhetskampanj runt skolorna där vi sjösätter en trestegsraket.
 • 10 skolor får besök av våra dockor med ett trafiksäkerhetsbudskap på.
 • Vi kommer att belysa frågan i ett antal insändare.
 • En interpelation kommer att lämnas in i från där vi ställer ett antal kritiska frågor till kommunmajoriteten. Återkommer om den vid ett senare tillfälle. Men håll ögonen öppna när det är dags är du hjärtligt välkommen till fullmäktige och lyssna på debatten.Nu drar vi vidare till Norrviken. Imorgon onsdag är vi i Norrvikens Centrum klockan 16-18!
Du kommer väl dit och gör din röst hörd????

onsdag 5 september 2012

Barnbokslut

Man ska inte vara bitter, sa Robert Gustavsson, i en sketch en gång . Men det är klart att när majoriteten  tidigare vid minst sju budgetbehandlingar och en motionsbehandling avslagit yrkanden om det som de nu själva föreslår känns det lite märkligt.

Jag konstaterar med tillfredsställelse att den moderatledda majoriteten nu har anslutit sig till vårt tidigare förslag om att det ska upprättas ett årligt barnbokslut i Sollentuna. 

Sen  kan man ju också konstatera att majoriteten nu övergivit sin tidigare uppfattning om att
”arbetet med att uppfylla intentionerna i barnkonventionen kan ingå naturligt i kommunens kvalitetsuppföljning”. Något som inte har fungerat hittills, vilket majoriteten nu tillslut insett.

Det finns naturligtvis andra som  tex.Borlänge och Kalmar som varit igång med detta en lång tid.
Men bättre sent än aldrig och GRATTIS alla barn i Sollentuna nu kommer era förutsättningar ännu mer i focus.

 

fredag 31 augusti 2012

En skolas och grönområdes framtid i symbios!

Plan- och exploateringsutskottet beslutade i veckan att skicka ut förslag till detaljplan för den skola som ska ersätta dagens Eriksbergsskola på programsamråd. Förslaget innehåller flera förslag till hur skolbyggnaden kan placeras i de Näckanskogen i Helenelund.

I de olika förslagen anspråkstas olika stor del av skogen och husen är placerade på olika platser i skogsområdet. Det som är gemensamt är att det kommer försvinna grönområde och att trafiksituationen i området kommer att påverkas enligt mitt sätt att se på det hela.

Den moderatledda majoriteten gav ju med sig på försommaren och öppnade för en fördjupad utredning av alternativa platser för den nya skolan. Näckanskogen är fortfarande ett huvudalternativ för dem. Av den anledningen är det oerhört viktigt att under den tiden som programsamrådet pågår höra av sig som närboende till kommunen med sina åsikter om förslagen och med sina tankar om var den nya Eriksbergsskolan borde ligga. Inom kort kommer detta samråd att tillsändas berörda men detta kan vara ett allt för begränsat urval utifrån vilka som berörs av en sådan förändring. Ta därför del av samrådet så snart det är offentligt. Kommer att delges på kommunens hemsida men det går också bra att höra av sig till Stefan Larsson på kommunledningskontoret , 57921595, för att få del av handlingarna.

För mig är fortfarande huvudalternativet att skolan ska vara kvar på sin nuvarande plats. Alternativa platser (förutom Näckan ) är fortfarande en planB i nödfall.


torsdag 30 augusti 2012

Studentbostäder eller Var ska jag bo???

Igår läste jag en artikel i DN om studenbostäder och situationen i våra kommuner i länet och inte minst i Sollentuna. Jag tycker det är beklämmande. Vi har förvisso byggt om ett äldreboende till ungdomsboende. Men konkuransen är mördande.
 • Det tar 5-7 år att få en hyreslägenhet i Helenelund
 • Vi har en intressekö i Sollentunahem på över 30 000 personer, rensar man bort dom som redan bor i kommunen eller har bostad kan vi i bästa fall halvera kön!
 • Vi har ombildat över 1500 hyresrätter i Sollentuna något som vi på långa vägar inte byggt igen. Något som dessutom får den tråkiga bieffekten att dom billigare lgh. försvinner, dom dyrare blir kvar (oavsett orsak) och det man bygger är  dyrare än dom man ombildat. Hyran stiger alltså stadigt oavsett andra faktorer.
 • Det krävs över 1500 poäng (1 poäng lika med en ködag) för att överhuvudtaget komma ifråga till en hyrelägenhet i Sollentunahem.
Då är det inte längre fråga om man är student eller inte. Om man har en högskola i kommunen eller ej (vilket vi har om än i folkhögskoleform och i samarbete med Södertörn) utan mer en fråga om hur vi vill att dom som tex studerar ska få någonstans att bo om dom vill studera i Stockholm. Vi behöver välutbildade ungdomar som kan arbeta i framtiden istället för hamna i utanförskap i form av arbetslöshet. Då ska man inte behöva tälta eller ha föräldrar som kan borga ett lån.

Då  kanske någon säger finns det plats och går det att bygga till rimliga priser. Svaret på båda frågorna är JA!! Det visar en titt på våran kommunkarta, uppvaktningarna från olika byggherrar och inte minst den socialdemokratiska politiken i Sollentuna. Frågan är mer vad kan majoriteten åstadkomma?DN länk http://www.dn.se/sthlm/antal-studentlyor-i-sollentuna-noll

tisdag 28 augusti 2012

Sverige ska nå full sysselsättning


I söndags var jag där trots tidvis hällregn och kylslagen temrpatur. Måhända var du också där, kanske såg inslag i någon av nyhetssändningarna men för er alla andra eller om du vill fördjupa dig. Kommer här en kortversion av vad Stefan sa med hans egna ord. Men om du föredrar livesändning bjuder jag på det med via denna länk:http://www.youtube.com/watch?v=sjGRWFQEEvw
Men som sagt även det skrivna ordet ska ha sin plats:En värld utan gränser har blivit den bästa grogrunden för välstånd. Men vi måste hela tiden arbeta med att stärka Sveriges konkurrenskraft. Inga jobb eller sektorer går säkra. Vi har nyligen fått flera smärtsamma besked om forsknings- och utvecklingsjobb i storstadsregioner som lämnar Sverige.

Vi har idag en regering som inte förstår det internationella, moderna företagandets villkor, som velat stänga ner ambassader i viktiga tillväxtländer, dragit ned på utbildningar och varit helt ointresserad av näringspolitik. Dessutom har man tagit bort högskolebehörigheten för yrkesprogrammen och är nu stånd att skära bort fler högskoleplatser. Man talar om sänkta löner och sämre arbetsvillkor.

Så agerar en regering som inte tror på människors förmåga.

Vi socialdemokrater har ofta varit bra på att betona vikten av trygghet för att våga ta språnget. Det gäller ju också för företagaren. Det är lättare att ta steget, att våga, att anställa om man vet att någon är med och delar risken. Det gäller inte minst risken för att den anställda blir sjuk.

Därför presenterade vi idag ett förslag om att slopa den andra sjuklöneveckan för företag. Den sjuklöneperiod som företagen betalar halveras - från dagens två veckor till en vecka. Det här är en viktig del i en politik för fler jobb.

Vi vilar inte, vi vacklar inte, vi väntar inte – Sverige ska nå full sysselsättning!tisdag 21 augusti 2012

Oroande arbetslöshetsstatistik - Ungdomsarbetslösheten stiger i Sollentuna


I veckan presenterade Arbetsförmedlingen sin senaste arbetsmarknadsstatistik för juli månad. För Sollentunas del visar den att totalt 1183 kommuninvånare är inskriva som arbetslösa av dessa är 202 ungdomar. 311 Sollentunabor räknas som långtidsarbetslösa. Antalet utrikesfödda bland de arbetslösa uppgår till 628 stycken.

Detta samtidigt som Alliansen slår sig för bröstet för sina höga placeringar på bl.a. Svenskt Näringslivs ranking och avsätter pengar men näst intill inget stöd för ungdomarna att få jobb. Ordnar workshops med näringslivet och tar emot pris för att Sollentuna ska vara bästa kommunen att bo i enligt en annan ranking.

Det är oroande att arbetslösheten stiger i Sollentuna. Detta mitt i en expansiv storstadsregion. Det här tydligt en effekt av moderatregeringens misslyckade jobbpolitik och kommunmajoritetens passivitet.

När kommunen i våras anordnade ett öppet hus för ungdomar och företag kom inga företag dit och ett stort antal ungdomar fick stå med lång näsa. Denna flopp liksom för arbetslösheten är det ungdomar och utrikesfödda som får betala priset för.

I juli uppnådde ungdomsarbetslösheten sin högsta nivå på nästan två år, men det är också den högsta nivå den haft i juli sedan nuvarande mätmetoder infördes 2007. Nu krävs åtgärder såväl på riksnivå från regeringen som från Sollentuna kommun.

Här i Sollentuna presenterade (S) i vårt budgetförslag i våras flera tydliga förslag för att underlätta för unga att komma in på arbetsmarknaden. Förslag som den moderatledda majoriteten röstade ner. Vi föreslog

bl a att kommunen tillsammans med näringslivet ska skapa ”Tillväxt Sollentuna” för att tillsammans jobba för att matcha in unga i arbete. Vi föreslog också en utbyggd vuxenutbildning så att fler ges möjlighet att komplettera sin utbildning.

onsdag 15 augusti 2012

Till minne av Carina Moberg

I dag på förmiddagen nåddes vi av det sorgliga beskedet att riksdagsledamoten Carina Moberg avlidit efter en kort tids sjukdom. Carina var vår kontaktperson i länsriksdagsgruppen under många år och mycket uppskattad i den rollen.


Carina var en av få som på allvar förstod och satte sig in i bostadsproblematiken i länet. Själv hade jag förmånen att sitta med i den rådslagsgrupp som efter valet 2006 försökte jobba fram ett bostadspolitiskt program för länet. Hon visade där ett stort mått av lyssnade och pragmatism. Arbetarekommunen har också vid flera tillfällen haft mycket glädje av hennes deltagande på våra möten. Speciellt minns jag hennes deltagande i november förra året när hon som gruppledare för riksdagsgruppen fick stå till svars för den turbulens som då rådde i partiet på ett av våra medlemsmöten. Sista gången vi hade nöjet att ha henne här var på första maj i år då hon som huvudtalare höll ett inspirerande och framtidsorienterat tal. Inte minst hennes låtval, Alina Devercerski, Flytta på dig, väckte stor uppskattning liksom budskapet om behovet av en ny regering.

Idag går våra tankar till Carinas familj maken Johnny och deras två barn.

Stefan Löfvens uttalande med anledning av Carina Mobergs bortgång:

- Jag har i dag på morgonen fått det sorgliga beskedet att Carina Moberg har gått bort efter en tids sjukdom.

- När jag tillträdde som partiordförande var Carina gruppledare i riksdagen och ett ovärderligt stöd under min första tid. Vi minns Carina för hennes varma hjärta, tydliga värderingar och henne stora engagemang, framförallt i bostadsfrågor.

- I dag går våra tankar till Carina och till hennes make Johnny och deras två barn.måndag 13 augusti 2012

Tack för era förslag och tankar kring hur vi kan göra Sollentuna bättreUnder det senaste året har vi Socialdemokrater varit ute och samtalat om framtidens Sollentuna. På olika sätt har vi nått en väldigt stor andel av er Sollentunabor via dörrknackning, hushållsutdelningar, öppna möten, torgaktiviteter m.m. Vi frågat om vad som är bra i Sollentuna och vad som kan bli bättre både i stort och i respektive kommundel.

Vi har fått in en rik flora av synpunkter från många Sollentuna. De tankar vi får del av i våra samtal är ett viktigt inslag när vi utformar vår politik. Vi har fått bekräftat att de flesta Sollentunabor trivs väldigt bra här i vår kommun. Det man särskilt uppskattar i Sollentuna är närheten till natur och grönområden, men också de stora affärscentrumen och närheten till Stockholm.

Det finns också en baksida med närheten till Stockholm i form av buller och andra miljöstörningar. De goda kommunikationerna har också en baksida med överfulla, försenade och inställda pendeltåg som ökar vardagsstressen. Några andra återkommande synpunkter där Sollentunaborna vill ha en förändring är kring är t ex att barngrupperna i förskolan i dag är för stora, att många upplever områdena kring pendeltågsstationerna som skräpiga, att det råder en brist på bostäder som passar t ex unga och att många känner en oro över vad som händer när de behöver äldreomsorg.

Vi vill tacka alla er som tagit er tid att svara på våra frågor. Vi kommer att ta med oss era synpunkter in i vårt fortsatta arbete i kommunpolitiken. Under hösten kommer vi att fortsätta att vara ute och samtala med så många Sollentunabor vi bara kan. Du är naturligtvis alltid välkommen att höra av dig till någon av oss om du har förslag och tankar kring vad som kan göra Sollentuna till en kommun där vi gemensamt tar ansvar och skapar möjligheter. Där vi skapar nya jobb, bra skolor, barn- och äldreomsorg – för alla oavsett vem man är.
Mellan den 1-30/9 forsätter vi våra samtal på gator och torg. Men om du innan dess eller vid något annat tillfälle har tankar och ideer kontakta gärna mig freddie.lundqvist@sollentuna.se

fredag 29 juni 2012

Vi som vill att alliansen skrotar FAS3, NU!!!


Vi som tycker att det är dags att minoritetsregeringen Alliansen följer riksdagens beslut:

Riksdagen röstade igenom fas 3-stopp 9 juni 2011
Jag vill likna FAS3 vid slavarbete... http://arbetet.se/2012/06/25/harda-ord-om-fas-3/

@ Trots riksdagens stopp – 41 508 arbetslösa anvisade till fas 3: Den 9 juni 2011 röstade en majoritet i Sveriges riksdag för att stoppa alla nya anvisningar till fas 3. Regeringen valde att inte följa riksdagens vilja. Sedan dess har sammanlagt 41 508 personer anvisats till fas 3.

@ Fler skrivs in i snabbare tempo: Varje månad skrivs 2 000 nya deltagare in i fas 3. För ett år sedan – innan riksdagen röstade för att stoppa anvisningarnas till fas 3 – var det 1 450 personer som varje månad skrevs in i jobb- och utvecklingsgarantins sista fas.

@ Fas 3 växer explosionsartat: Sedan starten i mars 2009 har antalet fas 3-deltagare nu vuxit till ungefär 31 000. Och antalet beräknas fortsätta öka. Hösten 2015 kommer 37 400 människor vara placerade i fas 3, enligt Arbetsförmedlingens prognos för utbetalningar 2012-2016.

@ 343 procent fler ungdomar i fas 3: Mellan 2011 och 2012 ökade antalet unga personer i åldern 18–24 år i fas 3 med 243 procent. Det innebar att det 2012 var 292 ungdomar som var inskrivna i fas 3. Detta trots att Arbetsförmedlingen har ett inriktningsbeslut om nolltolerans mot att unga personer ska delta i fas 3.

@ Arbetsmarknadsutbildning utan resultat: Efter förra årets hårda kritik mot fas 3 införde regeringen en möjlighet för deltagarna att få arbetsmarknadsutbildning. Hittills har den utbildningen gett mycket små resultat. Bara 14,2 procent av dem som genomgått en utbildning har fått jobb. Det är också en väldigt liten andel av dem som anvisats till fas 3 som har fått ta del av en arbetsmarknadsutbildning: hittills är den 1 251 personer som har påbörjat någon form av utbildning – ungefär en tredjedel har bara påbörjat en förberedande utbildning.

@ Större än Sveriges största företag: 31 000 personer deltog i april 2012 i fas 3. Det är, som SVT rapporterade i söndags, fler än antalet anställda i Sveriges största företag, Posten och AB Volvo. Det senaste året har antalet deltagare ökat med 4 000 personer.

@ Fler i fas 3 utan sysselsättning: En av fem av de som är anvisade till fas 3 har ingenting att göra. De står i kö och väntar på att Arbetsförmedlingen ska hitta en lämplig plats för dem. Andelen sysslolösa har växt med sju procentenheter på ett år.

@ Allt fler är hänvisade till socialbidrag: Allt fler fas 3-deltagare är hänvisade till försörjningsstöd eller att leva på bidrag från anhöriga. För ett år sedan var det 6 procent av fas 3-deltagarna som var hänvisade till socialtjänst för att få rätt till ersättning. I mars var det 7,2 procent, enligt Arbetsförmedlingens presstjänst. Den som deltar i fas 3 får en minimal ersättning. Har man inte rätt till a-kassa är det möjligt att få 230 kronor per dag i 450 dagar. Därefter får personen vända sig till socialtjänsten eller en anhörig. För att få rätt till försörjningsstöd måste man också ha gjort sig av med alla ägodelar av värde, vilket gör att det ofta dröjer innan en person har rätt till ersättning från socialtjänsten.

@ Deltagarna tror att jobbchanserna försämras: 55 procent av fas 3:arna tror inte chanserna att få ett vanligt arbete påverkas av deltagande i fas 3. 15 procent tror rent av att chanserna minskar. Sju av tio deltagare tror alltså att jobbchanserna antingen inte påverkas alls, eller att de till och med försämras, av deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

http://www.dagensarena.se/innehall/regeringens-mardromssiffror-fran-fas-3/