lördag 1 februari 2014

fredag 24 januari 2014

Fler i arbete, ökad likvärdighet i skolan och bättre hemtjänst – (S) prioriteringar i reviderade budgetenI samband med kommunstyrelsens sammanträde i veckan presenterade sitt förslag till revidering av Sollentuna kommuns budget för 2014. Revideringen handlade i stort om att budgetera de cirka 30 miljoner kr som kommunen beräknas få i ökade skatteintäkter under året. Förutom nödvändiga tillskott till främst barn- och ungdomsnämnden och vård- och omsorgsnämnden så valde den moderatledda majoriteten att lägga en tredjedel av pengarna ospecificerat på hög till kommunstyrelsens förfogande. Den reviderade budgeten behandlas slutligen på kommun fullmäktige den 5 februari.

Det finns en tydlig skillnad mellan oss Socialdemokrater och majoriteten. Vi prioriterar att få fler i arbete, öka likvärdigheten i skolan och på att förbättra hemtjänsten, majoriteten lägger pengarna på hög i stället.


Vi gör ett tillskott på fem miljoner kronor så att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kan erbjuda fler arbetslösa anställning för att ge dem arbetslivserfarenhet. En arbetsuppgift kan vara att bidra till att göra Sollentuna renare och snyggare. Det krävs en kraftinsats för att beskära buskar och träd, rensa sly, alltså helt enkelt göra Sollentunas utemiljöer trevligare och tryggare..

Vår andra prioritering är att öka likvärdigheten i skolan. Vi avsätter tre miljoner kr för särskilda insatser för det. I dag vet vi att skillnaderna mellan grundskolorna i Sollentuna är för stor. Det behövs ett utvecklingsarbete för att komma tillrätta med det.

Det tredje förslaget vi lägger handlar om att öka ersättningarna till hemtjänst utförana. Det är en satsning på 2,2 miljoner kr som bidrar till att förbättra livskvaliteten för de äldre och arbetsmiljön för de anställda.

onsdag 15 januari 2014

Idag är det valårets första partiledardebatt i riksdagen


Två tydliga alternativ står mot varandra: Moderaterna, vars enda lösning på alla problem är ytterligare en skattesänkning.
Och vi Socialdemokrater som prioriterar investeringar i en bättre skola och fler jobb.

I valåret 2014 gör vi bokslut efter två mandatperioder med regeringen Reinfeldt: 400 000 arbetslösa och en skola i kris. På bara åtta år har Anders Borg förvandlat ett överskott på 90 miljarder till ett underskott på 90 miljarder. Totalt har regeringen slarvat bort 180 miljarder kronor - tre fjärdedelar av detta har gått till skattesänkningar. Sverige kan bättre än så.


Vi Socialdemokrater har med Stefan Löfven vid rodret
under de senaste två åren lagt mycket tid och kraft på att utveckla vår politik. Vi har fokuserat på jobb och skola och presenterat flera nya förslag. Vi har lanserat  fem viktiga punkter för skolan


1. Mindre klasser i de yngre årskurserna
2. Tidiga insatser – fler speciallärare och fler specialpedagoger
3. Investera i lärarna
4. Skapa en jämlik skola, utan vinstjakt
5. Inrätta en skolkommission

När det gäller jobben säger jag som Stefan Löfven brukar säga: ”Jobben, det är Socialdemokraternas DNA.” Vid kongressen i april 2013 satte vi som mål att Sverige ska ha EUs lägsta
arbetslöshet år 2020. Vi har presenterat flera nya förslag som syftar till att underlätta för företagen så de kan expandera och anställa fler. Tillsammans med näringslivet vill vi stärka Sveriges konkurrenskraft och öka exporten. Så skapar vi fler jobb. Idag presenterade jag på DN Debatt ytterligare ett förslag som ökar
sysselsättningen – genom att ge företagen större inflytande i de regionala yrkeshögskolorna ser vi till att de kan rekrytera personal med rätt kompetens.

Titta gärna på dagens partiledardebatt på SVT2 eller på riksdagen.se.
Vi ses i valkampanjen!